Hotline ved identitetstyveri

Ring 33 98 00 98

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Du kan kontakte hotlinen døgnet rundt alle dage på året.

Hotline ved identitetstyveri

Hvad sker der, når du ringer til os?

Når du ringer til os giver vi dig råd og vejledning om, hvad du skal gøre, hvis du har fået misbrugt eller har mistanke om, at din identitet er blevet misbrugt. Vi kan hjælpe dig med:

 • Hvad du skal gøre for at begrænse skaden.
 • Hvem du skal kontakte for at komme videre.
 • Rådgive dig om, hvad du skal gøre for at håndtere et evt. økonomisk tab.
Hotline ved identitetstyveri

Hvad kan hotlinen hjælpe med?

Hotlinen kan hjælpe dig, hvis du opdager eller mistænker, at du har været udsat for identitetstyveri. Identitetstyveri er når dine personlige oplysninger - normalt CPR-nummer eller MitID/NemID oplysninger - bliver stjålet og/eller misbrugt. I langt de fleste tilfælde handler det om økonomisk svindel.

Hotlinen kan hjælpe dig med at give forebyggende råd, begrænse skaden og skabe et overblik over omfanget, hvis du har været udsat for identitetstyveri. Vi hjælper dig gennem alle de nødvendige trin, så du trygt kan komme videre.

De mest almindelige spørgsmål

Her finder du et overblik over, hvad du kan gøre, hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet misbrugt.

Så snart du opdager, at din identitet er blevet stjålet eller misbrugt, skal du ligesom i førstehjælp standse ulykken. Det betyder at du skal spærre for brugen af dit NemID/MitID. Hvis du kan se, at der bliver trukket beløb fra din bankkonto, som du ikke kan genkende, skal du kontakte din bank.

Du kan ringe til os på 3398 0098 og få hjælp.

Offentlige myndigheder eller private virksomheder vil aldrig bede dig om dine NemID-oplysninger. Hverken over telefonen, sms eller e-mail.

Del ikke dine NemID-oplysninger med andre – heller ikke din familie eller dine venner.

Hvis andre har fået adgang til dit NemID, skal du straks spærre det. Det kan eksempelvis være koderne fra nøglekortet eller dit NemID kodeord.

Hvis du ved, eller har mistanke om, at nogen misbruger dit NemID, skal du straks spærre det.

Sådan spærrer du dit NemID

Sådan ændrer du din adgangskode:

 • Gå til www.nemid.nu og log ind på 'Selvbetjening'.
 • Klik på menupunktet 'Mit NemID' i venstre side af skærmen.
 • Tryk på 'BrugerID og adgangskode'
 • Herefter kommer en undermenu frem, hvor du skal trykke på 'skift adgangskode'.
 • Klik herefter på den grønne knap med teksten 'skift adgangskode'.
 • Der åbnes nu et nyt vindue, hvor du skal logge ind med dit nuværende bruger-ID og adgangskode for at kunne ændre adgangskode.
 • Du kan nu ændre din adgangskode.

Lær at bruge stærke kodeord her

Har du brug for hjælp til at ændre din adgangskode, kan du møde op i borgerservice eller kontakte NemID support på: 7224 7050.

Sådan ændrer du dit bruger-ID:

 • Gå til www.nemid.nu og log ind på 'Selvbetjening'.
 • Klik på menupunktet 'Mit NemID' i venstre side af skærmen.
 • Tryk på 'BrugerID og adgangskode'
 • Herefter kommer en undermenu frem, hvor du skal trykke på 'skift bruger-ID'.
 • Klik herefter på den grønne knap med teksten 'skift bruger-ID'.
 • Der åbnes nu et nyt vindue, hvor du skal logge ind med dit nuværende bruger-ID og adgangskode for at kunne ændre bruger-ID.
 • Du kan nu ændre dit bruger-ID.
 • OBS! er dit gamle bruger-ID dit personnummer bør du efterfølgende deaktivere CPR-login. Det gør du ved at trykke på 'Indstillinger for CPR-login'. Klik herefter på den grønne knap 'Deaktiver'.

Har du brug for hjælp til at ændre dit bruger-ID, kan du møde op i borgerservice eller kontakte NemID support på: 7224 7050.

Tjek hændelseslog

Du kan tjekke din hændelseslog ved at gå ind på www.nemid.nu og logge ind på 'Selvbetjening'.

 • Klik på menupunktet 'Mit NemID' i venstre side af skærmen.
 • Klik på 'Hændelseslog'.

I hændelsesloggen får du et overblik og informationer over hændelser på dit NemID. I hændelsesloggen skal du kigge efter loginforsøg, som du ved med sikkerhed ikke er dig. Du skal fokusere på de to første felter 'Dato' og 'Hændelse'. Hvis du genkender alle forsøg på login, er der med stor sandsynlighed ikke sket misbrug af dit NemID.

Hvis der er loginforsøg, som du ikke genkender, eller er du i tvivl, skal du ringe til hotlinen ved identitetstyveri på: 3398 0098.

Har du brug for hjælp til at tjekke din hændelseslog, kan du kontakte NemID support på: 7224 7050.

Tjek aktive nøglekort og nøgleapps

Du kan tjekke hvilke aktive nøglekort og nøgleapps, der er i dit navn ved at gå ind på www.nemid.nu og logge ind på 'Selvbetjening'.

 • Klik på menupunktet 'Mit NemID' i venstre side af skærmen.
 • Herefter fremgår der to menupunkter; 'Nøglekort' og 'NemID nøgleapp', som du skal klikke på.

Under disse to menupunkter kan du se og spærre dine nøgleapps og nøglekort.

Hvis du er i tvivl om det er dig der har oprettet nøglekortet eller nøgleappen, kan du kontakte NemID support på: 7224 7050.

Offentlige myndigheder eller private virksomheder vil aldrig bede dig om dine MitID-oplysninger. Hverken over telefonen, sms eller e-mail.

Del ikke dine MitID-oplysninger med andre – heller ikke din familie eller dine venner.

Hvis andre har fået adgang til dit MitID, skal du straks spærre det. Det kan eksempelvis være koderne fra din MitID-kodeviser/kodeoplæser eller MitID-app.

Hvis du mister dit MitID identifikationsmiddel eller har mistanke om, at det bliver misbrugt, skal du straks spærre det.

Sådan spærrer du dit MitID

Sådan ændrer du dit bruger-ID:

 • Gå til www.mitid.dk og klik på 'Log på' oppe i højre hjørne.
 • Klik på 'Rediger bruger-ID'.

Det anbefales at du ændrer dit bruger-ID, hvis du har mistanke om misbrug, eller hvis du gerne vil have et stærkere bruger-ID.

Har du brug for hjælp, kan du møde op i borgerservice eller kontakte MitID support på: 3398 0010.

Læs mere om hvordan du ændrer dit bruger-ID

Sådan ændrer du din adgangskode:

Du har kun en adgangskode til MitID hvis du enten har en MitID-kodeoplæser eller en MitID-kodeviser.

 • Gå til www.mitid.dk og klik på 'Log på' oppe i højre hjørne.
 • Klik på 'Rediger adgangskode'

Det anbefales at du ændrer din adgangskode, hvis du har mistanke om misbrug, eller hvis du gerne vil have en stærkere adgangskode.

Har du brug for hjælp, kan du møde op i borgerservice eller kontakte MitID support på: 3398 0010.

Hvis du har mistanke om, at en anden har adgang til dit identifikationsmiddel, skal du omgående undersøge, om det er tilfældet.

 • Gå til www.mitid.dk og klik på 'Log på' oppe i højre hjørne.
 • Klik på dit navn oppe i højre hjørne og derefter på 'Mine aktiviteter'.

Se listen igennem for handlinger som du ikke selv har foretaget.

Hvis du finder noget mistænkeligt - eller hvis du vil være på den sikre side - kan du spærre det eller de pågældende identifikationsmidler.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte MitID support på: 3398 0010.

Hvis du har glemt dit MitID bruger-id kan du fremfinde det ved hjælp af dit NemID.

Sådan finder du dit MitID bruger-id

Du kan selv gøre det sværere for identitetstyve at misbruge din identitet, hvis du opretter en kreditadvarsel i CPR-registreret. Med en kreditadvarsel sender du nemlig et signal til banker og virksomheder om, at de skal være særlig opmærksomme med identitetskontrol, før de yder lån eller kredit.

På denne side på borger.dk kan du oprette en kreditadvarsel

Det er frivilligt for banker og virksomheder, om de tjekker CPR-registeret for kreditadvarsler. Mange tjekker heldigvis registeret, inden de eksempelvis yder et forbrugslån.

Du kan til enhver tid ophæve kreditadvarslen igen.

Hvis du har været, eller har mistanke om, at du har været offer for identitetstyveri, bør du tjekke, om dine oplysninger er blevet brugt til at optage gæld i dit navn. Er din identitet blevet misbrugt til at optage gæld, bør du straks kontakte hotlinen ved identitetstyveri på 3398 0098.

Det er lovpligtigt for offentlige, banker og finansieringsselskaber at indberette din gæld og renter til skat. På www.skat.dk kan du se gæld og renter der er indberettet i dit navn.

 • Gå til www.skat.dk og 'log på som borger' oppe i højre hjørne.
 • Klik på 'Skatteoplysninger' oppe i hovedmenuen.
 • Vælg det givne år du gerne vil tjekke.
 • Klik på 'Renteudgifter og restgæld' i venstre side.

Hvis du ikke har noget gæld i dit navn, vil menuen 'Renteudgifter og restgæld' ikke fremgå.

Tjek at du kan genkende de eventuelle banker og finansieringsselskaber, der har indberettet renter og gæld i dit navn.

OBS! Skattestyrelsen modtager indberetningerne om renteudgifter kvartalvis og indberetninger om gæld i slutningen af hvert år.

 • Renteudgifter for 1. kvartal kan ses i starten af maj.
 • Renteudgifter for 2. kvartal kan ses i starten af august.
 • Renteudgifter for 3. kvartal kan ses i starten af november.
 • Renteudgifter for 4. kvartal kan ses i starten af februar det efterfølgende år.

Det er i februar, det efterfølgende år gælden er stiftet, at indberetningen af din samlede restgæld, bliver synlig.

Du kan også kontakte Skattestyrelsen på telefon 7222 2828 for yderligere spørgsmål. Vælg spørgsmål til forskudsopgørelse i telefonmenuen.

Du vælger selv, hvilken bankkonto der skal bruges til din NemKonto. Det er via din NemKonto, at offentlige myndigheder udbetaler penge, såsom overskydende skat, overførselsindkomster og dagpengerefusion.

Hvis du har været, eller har mistanke om, at du har været offer for identitetstyveri, bør du tjekke, om dine oplysninger er blevet brugt til at ændre din NemKonto.

 • Gå til www.nemkonto.dk og klik på 'Log ind som borger' under selvbetjening.
 • Klik på 'Log ind som borger' igen.

Tjek at din NemKonto er tilknyttet din bankkonto.

Du kan også tjekke din NemKonto ved at kontakte NemKonto support på telefon 3398 0060.

Er din NemKonto blevet ændret, bør du straks kontakte hotlinen ved identitetstyveri på 3398 0098.

Hvis din identitet er blevet misbrugt til fx at tage lån, købe varer på kredit, optagelse af abonnomenter mv. er det vigtigt, at du gør indsigelse.

Du bør kontakte den sælger, virksomhed eller låneudbyder som misbruget af din identitet er sket overfor, så snart du får viden herom. For at din indsigelse skal være rettidig skal den ske senest 14 dage efter, at du er blevet opmærksom på misbruget.

Vi anbefaler at indsigelsen gøres via mail, således at indsigelsen kan dokumenteres. Undgå dog at sende personfølsomme oplysninger over mail. Hvis der er behov for personfølsomme oplysninger, kan indsigelsen også gøres telefonisk. Bed i dette tilfælde om at få tilsendt en mail med bekræftelse på, at du har kontaktet virksomheden og gjort indsigelse.

Hvis du har mistanke om, at dine betalingskortoplysninger bliver misbrugt, skal du spærre dit kort hurtigst muligt. Du kan spærre dit betalingskort ved at ringe til Nets på 44 89 29 29, der svarer hele døgnet.

Du kan også ringe til din bank.

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte politiet og indgive en anmeldelse.

Anmeld på politiets hjemmeside

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

Du bør altid kontakte din bank, hvis du har mistanke om misbrug.

Det kan være en god idé at tjekke om dit forsikringsselskab kan yde hjælp i forbindelse med identitetstyveri.

Kampagne

Hotline ved identitetstyveri

Det er en ubehagelig situation at få stjålet og misbrugt sin identitet digitalt og ikke mindst frustrerende, hvis man ikke kan få hjælp til at håndtere situationen. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen lavet en kampagne, der skal skabe øget opmærksomhed omkring den døgnåbne hotline ved identitetstyveri.

Se alle kampagnefilmene her

Dig og dine data

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Hotline. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: digst@digst.dk

Finansministeriets koncern, som Digitaliseringsstyrelsen er en del af, har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail: dpo@digst.dk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Formålet med hotlinen er at støtte og rådgive borgere der har mistanke om eller er blevet udsat for identitetstyveri. Digitaliseringsstyrelsen behandler dit navn og telefonnummer i den forbindelse med henblik på at kunne ringe tilbage.
Digitaliseringsstyrelsen arbejder løbende på at forbedre rådgivningen i hotlinen. Vi kan i forbindelse med dit opkald kontakte dig med henblik på, om du ønsker at deltage i tilfredshedsundersøgelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger i hotlinen følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, da der er tale om en behandling som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.
 • Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med evaluering af rådgivningen følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, da der er tale om en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Telefonnummer

Derudover behandler vi de personoplysninger, som du selv oplyser i telefonen.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og vedligehold af vores IT-systemer.

Oplysninger om dig i Digitaliseringsstyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Digitaliseringsstyrelsen vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet, så længe der er et retligt eller administrativt behov herfor.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Flere gode råd til din digitale sikkerhed

Beskyt dine personlige oplysninger

Du beskytter dine personlige oplysninger bedst, hvis du undgår at dele dem. Her er nogle gode råd. 

Brug stærke kodeord

Et stærkt kodeord (password) består af 12 tegn eller mere og genbruges ikke. Få tip til gode kodeord her.   

Pas på dit NemID/MitID

Du bruger dit NemID/MitID, når du er i kontakt med det offentlige, banken og når du handler. Det er derfor vigtigt, at du passer på det.