Hotline ved identitetstyveri

Ring 33 98 00 98

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Du kan kontakte hotlinen døgnet rundt alle dage på året.

Hotline ved identitetstyveri

Hvad sker der, når du ringer til os?

Når du ringer til os giver vi dig råd og vejledning om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om, at din identitet er blevet misbrugt. Vi kan hjælpe dig med:

  • Hvad du skal gøre for at begrænse skaden.
  • Hvem du skal kontakte for at komme videre.
  • Rådgive dig om, hvad du skal gøre for at håndtere et evt. økonomisk tab.
Hotline ved identitetstyveri

Hvad er identitetstyveri?

Identitetstyveri er, når dine personlige oplysninger bliver stjålet og/eller bliver misbrugt. Langt de fleste tilfælde handler om økonomisk svindel. Det er i den situation, du kan bruge os til at få svar på, hvad du skal gøre.

Vores rådgivning er lagt an på at skabe tryghed og overblik for dig, så du kan komme trygt videre.

Information om MitID

Har du modtaget en sms fra MitID om anmodninger (loginforsøg) i MitID app?

Hvis du har modtaget en sms fra MitID, om at der har været flere samtidige anmodninger i din MitID app og det ikke er dig der har forsøgt at logge på, bedes du gøre følgende:

  • Ændre dit bruger-id

Gå til mitid.dk og log på

Under din MitID profil i boksen ’Bruger-ID’ kan du redigere dit bruger-ID.

  • Spær dit identifikationsmiddel

Gå til mitid.dk og log på

Under ’Mine identifikationsmidler’ kan du se dine aktive identifikationsmidler og herunder spærre dem.
Du bedes yderligere ringe til MitID support på 33 98 00 10 i deres åbningstid (hverdage 8-20 og weekend og helligdage 10-16).

Information om MitID

Har du modtaget en sms fra MitID om valideringskode?

Hvis du har modtaget en sms fra MitID, om at du har fået en valideringskode og det ikke er dig der har bedt om den, bedes du ringe til MitID support på 33 98 00 10 i deres åbningstid (hverdage 8-20 og weekend og helligdage 10-16).

De mest almindelige spørgsmål om identitetstyveri

Her finder du et overblik over, hvad du skal gøre, hvis din identitet er blevet misbrugt.

Så snart du opdager, at din identitet er blevet stjålet eller misbrugt, skal du ligesom i førstehjælp standse ulykken. Det betyder at du skal spærre for brugen af dit NemID. Hvis du kan se, at der bliver trukket beløb fra din bankkonto, som du ikke kan genkende, skal du kontakte din bank.

Du kan ringe til os på 33 98 00 98 og få hjælp.

For at tjekke om dit NemID er blevet misbrugt, skal du gå ind på www.nemid.nu og logge ind på ’Selvbetjening’.

Tryk på menupunktet ’Mit NemID’ i venstre side af skærmen. Herefter fremkommer der endnu et menupunkt der hedder ’Hændelseslog’, som du skal trykke på.

I hændelsesloggen får du overblik og information over dine hændelser ved brug af NemID.

I hændelsesloggen skal du kigge efter loginforsøg, som du ved ikke er dig. Du skal fokusere på de to første felter ’Dato’ og ’Hændelse’. Hvis du ikke genkender forsøg på login ud over dine egne, er der ikke sket et misbrug af dit NemID.

Hvis der er loginforsøg, som du ikke genkender, eller er du i tvivl, skal du ringe til Digitaliseringsstyrelsens hotline på telefon 33 98 00 98.

Kan du se at der er andre, der har brugt dit NemID fx til at foretage køb, skal du spærre det så hurtigt som muligt. Det er nøglekortet eller nøgleappen, du skal spærre.

Både nøglekort og nøgleapp kan du spærre her på denne side hos NemID.nu

Du kan også ringe til spærreservice på 72 24 70 10.

Hvis du har mistanke om, at dine betalingskortoplysninger bliver misbrugt, skal du spærre dit kort hurtigst muligt. Du kan spærre dit betalingskort ved at ringe til Nets på 44 89 29 29, der svarer hele døgnet.

Du kan også ringe til din bank.

Du kan selv gøre det sværere for identitetstyve at misbruge din identitet, hvis du opretter en kreditadvarsel i CPR-registreret. Med en kreditadvarsel sender du nemlig et signal til banker og virksomheder om, at de skal være særlig opmærksomme med identitetskontrol, før de yder lån eller kredit.

Det er frivilligt for banker og virksomheder, om de tjekker CPR-registeret for kreditadvarsler. Men mange tjekker heldigvis registeret, inden de eksempelvis yder et forbrugslån. Derved opdager både du og banken, hvis der er noget galt.

På denne side på borger.dk kan du oprette en kreditadvarsel med det samme

Du kan til enhver tid ophæve kreditadvarslen igen.

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte politiet og indgive en anmeldelse.

Anmeld på politiets hjemmeside

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

Dig og dine data

Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i Hotline. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K
CVR-nr.: 34 05 11 78
Telefon: 33 92 52 00
E-mail: digst@digst.dk

Finansministeriets koncern, som Digitaliseringsstyrelsen er en del af, har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som vejleder i reglerne om databeskyttelse inden for Finansministeriets område. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er at understøtte, at Finansministeriet overholder reglerne om behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren kan vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger inden for Finansministeriets område. Såfremt du ønsker at kontakte databeskyttelsesrådgiveren via e-mail bedes du undlade at oplyse dit CPR-nummer eller andre følsomme/fortrolige oplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Landgreven 4,
1301 København K
E-mail: dpo@digst.dk

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Formålet med hotlinen er at støtte og rådgive borgere der har mistanke om eller er blevet udsat for identitetstyveri. Digitaliseringsstyrelsen behandler dit navn og telefonnummer i den forbindelse med henblik på at kunne ringe tilbage.
Digitaliseringsstyrelsen arbejder løbende på at forbedre rådgivningen i hotlinen. Vi kan i forbindelse med dit opkald kontakte dig med henblik på, om du ønsker at deltage i tilfredshedsundersøgelser.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

  • Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger i hotlinen følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, da der er tale om en behandling som henhører under offentlig myndighedsudøvelse.
  • Retsgrundlaget for Digitaliseringsstyrelsens behandling af dine personoplysninger i forbindelse med evaluering af rådgivningen følger af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e, da der er tale om en opgave i samfundets interesse.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger

  • Navn
  • Telefonnummer

Derudover behandler vi de personoplysninger, som du selv oplyser i telefonen.

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

Vi overlader dine personoplysninger til Digitaliseringsstyrelsens databehandlere, der bistår med drift og vedligehold af vores IT-systemer.

Oplysninger om dig i Digitaliseringsstyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem vil blive overført til opbevaring i Rigsarkivet efter reglerne i arkivlovgivningen efter afslutning af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet.

Digitaliseringsstyrelsen vil i en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, jf. ovenfor, fortsat have adgang til at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden i systemet, så længe der er et retligt eller administrativt behov herfor.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Flere gode råd til din digitale sikkerhed

Beskyt dine personlige oplysninger

Du beskytter dine personlige oplysninger bedst, hvis du undgår at dele dem. Her er nogle gode råd. 

Lav stærke kodeord

Et stærkt kodeord (password) består af 12 tegn eller mere og genbruges ikke. Få tip til gode kodeord her.   

Pas på dit NemID/MitID

Du bruger dit NemID/MitID, når du er i kontakt med det offentlige, banken og når du handler. Det er derfor vigtigt, at du passer på det.