Beredskabsstyring

Målet med beredskabsstyring er at etablere processer for at understøtte, at organisationen kan opretholde eller retablere acceptabelt niveau for drift.

Beredskabsstyring tager udgangspunkt i en konsekvensvurdering, der identificerer kritiske forretningsprocesser og skal sikre sammenhæng mellem it-beredskabet og de øvrige beredskaber, fx forretningsberedskabet, kommunikationsberedskab og personale- og bygningsberedskab.