Afprøvning, evaluering og forbedring

Få inspiration til konkrete skrivebordstest af it-beredskabet, evaluer resultatet og vurder, hvor det kan forbedres.

Beredskabet skal afprøves

Det er vigtigt, at alle involverede parter i beredskabet kender deres rolle og ansvar i en beredskabssituation, og afprøvning af beredskabet er en proaktiv måde at skabe bevidsthed og indblik i planerne og deres effektivitet. 

Få inspiration til nogle skrivebordstest, der kan gennemføres for at vurdere om alle kender deres rolle og ansvar.