Kommunikation i en beredskabssituation

Få hjælp til passende kommunikation målrettet relevante interessenter i en beredskabssituation.

Et af hovedelementerne til en succesfuld styring af en beredskabssituation er at sikre en passende kommunikation til alle relevante interessenter, i rette tid og med det rette indhold.

Kommunikation skal sikre, at organisationens interessenter informeres så godt om situationen, at forvirring minimeres mest muligt. Det vil også forebygge et unødigt stort antal henvendelser om hændelsen og unødig forbrug af tid og kræfter frem for at håndtere selve situationen.

Kommunikation skal også sikre, at interessenterne får de fornødne oplysninger til at minimere eventuelle følgevirkninger og til at kunne etablere eventuelle alternative løsninger.