Politik for informationssikkerhed

Informationssikkerhedspolitikken er først og fremmest et strategisk styringsredskab, hvor organisationen fastsætter målsætning, afgrænsning, ansvarsplacering og rammer for arbejdet med informationssikkerhed.

Rammerne for arbejdet

Sikkerhedspolitikken er et af de mest centrale dokumenter i sikkerhedsarbejdet. Her beskrives rammerne for arbejdet, organisationen, fordelingen af ansvaret og målsætningen.

Vejledningen beskriver, hvordan man udarbejder en politik for informationssikkerhed, herunder hvordan den kan passes ind i en organisations øvrige styringsdokumenter.