En rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse

I samarbejde med digitaliseringsstrategiens parter har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en præsentation med beskrivelse af interessenter, funktioner, roller og kerneopgaver, der skal løftes i arbejdet med informationssikkerhed.

Præsentationen er udarbejdet i PowerPoint-format med talenoter og baggrundsinformation til videreformidling af informationssikkerhed. Formatet giver gode muligheder for, at sætte sit personlige præg på præsentationen, således at den bliver relevant i forhold til egen organisation, målgruppe eller emneområde.

Materialet er målrettet ledere, der skal danne sig et nemt overblik over elementer i informationssikkerhed, herunder governancestruktur og principper i ISO 27001. Endvidere kan materialet give input til det videre arbejde med parametre for efterlevelse af ISO 27001. Materialet giver bl.a. igennem en rejseskildring en illustration af, hvordan de forskellige fagområder spiller sammen i sikkerhedsarbejdet.