Risikostyring

Ledelsens evne til at prioritere ressourcerne til at styre risici styrkes, når den er baseret på årlige risikovurderinger. Risikovurderingen skal følges af en risikohåndteringsplan