Tidligere indsatser

Medarbejdere skal klædes på til at tænke informationssikkerhed ind i deres daglige arbejde. Hvert år gennemføres en informationsindsats rettet mod offentligt ansatte.

Sikkerhedspakke til offentlige ansatte

Sikkerhedspakken indeholder en række læringselementer:

  • e-læring
  • film
  • pjece
  • quiz
  • plakat
  • PowerPoint

De kan bruges til at skabe større sikkerhedsbevidsthed i din organisation. Erfaringer viser, at det er vigtigt med en vedvarende indsats. Vi anbefaler derfor, at I lokalt planlægger en uddannelsesindsats, hvor I løbende og
gentagende bruger de enkelte elementer i pakken. I pakken får I også inspiration til, hvordan og hvornår I kan skrue uddannelsesindsatsen sammen.

Tre versioner

Sikkerhedspakken findes i tre versioner til medarbejdere i det offentlige, én til administrativt personale, én til sundspersonale og én til undervisningspersonale.

Find materialet til administrativt personale

Find materiale til sundhedspersonale

Find materiale til undervisningspersonale