Undervisningspakke til HR-medarbejdere

Få inspiration til at klæde HR-medarbejdere i det offentlige på til at håndtere informationssikkerhed i det daglige arbejde.

Sæt gang i læringen

Hvis du har til opgave at klæde medarbejdere på til at agere sikkert i deres daglige arbejde, kan du finde inspiration og materialer her. Materialerne er fleksible, og kan tilpasses netop jeres virkelighed. Det kan I fx gøre ved at beskrive opgaver eller scenarier der er relevante for jeres medarbejdere.

Mange offentligt ansatte er usikre på, hvad deres ansvar er i forhold til informationssikkerheden i organisationen. Basal gennemgang af informationssikkerheds principper, refleksionsøvelser og værktøjer ruster de ansatte til denne opgave. 

Dialogoplæg

Kernen i undervisningspakken er et dialogoplæg, som gennemføres sammen med HR-medarbejderne i organisationen. Oplægget er bl.a. fokuseret på informationssikkerhed i rekrutteringsprocesser. Men du kan plukke og sammensætte slides, så det passer til jeres medarbejdergruppe.

Dialogoplægget kan altså tilpasses din organisations virkelighed, sprogbrug etc. Du kan også tilpasse oplægget, så det passer til den tid, du har til rådighed.

Du finder dialogoplægget til HR-medarbejdere her - (Power Point)

Refleksionsøvelser og værktøj

Praktiske øvelser, refleksion og fysiske værktøjer er afgørende for, at god sikkerhedsadfærd kommer helt ind under huden på medarbejderne.

Refleksionsøvelserne og værktøjet er derfor tænkt til at støtte op om dialogoplægget. Derfor er det også vigtigt, at du før gennemførelsen af dialogoplægget printer øvelserne og værktøjet til alle. 

Derudover skal du kun sørge for post-its og kuglepenne. 

Du finder reflekssionsøvelser til HR-medarbejdere her - (Power Point)

Du finder værktøjer til HR-medarbejdere her - (Power Point)