Uddannelse af medarbejdere

Medarbejderne skal klædes på til at håndtere informationssikkerhed. I sikkerhedspakken har vi samlet konkrete værktøjer til at uddanne dine medarbejdere.

Sikkerhedspakke til offentlige ansatte

Sikkerhedspakken indeholder en række læringselementer:

  • e-læring
  • film
  • pjece
  • quiz
  • plakat
  • PowerPoint

De kan bruges til at skabe større sikkerhedsbevidsthed i din organisation. Erfaringer viser, at det er vigtigt med en vedvarende indsats. Vi anbefaler derfor, at I lokalt planlægger en uddannelsesindsats, hvor I løbende og gentagende bruger de enkelte elementer i pakken. I pakken får I også inspiration til, hvordan og hvornår I kan skrue uddannelsesindsatsen sammen.

Sikkerhedspakken findes i tre versioner til medarbejdere i det offentlige, én til administrativt personale, én til sundspersonale og én til undervisningspersonale. 

Find materialet til administrativt personale

Find materiale til sundhedspersonale

Find materiale til undervisningspersonale

Uddannelse er vigtigt

Der har været tilfælde hvor borgeres CPR-numre er blevet lækket, og ofte skyldes det en ”menneskelig fejl”. Den enkelte medarbejders adfærd er altså afgørende for hele organisationens informationssikkerhed og derfor er det topledelsens ansvar at uddanne medarbejderne i god informationssikkerhed. De fleste organisationer ligger inde med personlige oplysninger på borgerne.

Informationssikkerhed har stor betydning for offentlige myndigheder. Store mængder informationer om borgerne er lagret digitalt, hvor de er tilgængelige for mange medarbejdere. Myndighedernes virke afhænger i høj grad af medarbejderens håndtering af sikkerheden, og at borgerne dermed kan have tillid til jeres organisations opgaveløsning.

Ligeledes stiller sikkerhedsstandarden ISO 27001 krav om tiltag, der kan fremme ansattes forståelse for informationssikkerhed. Derfor er det vigtigt at offentlige myndigheder oparbejder en stærk sikkerhedskultur, som står mål med de informationer, der behandles i den enkelte myndighed. Sikkerhed skal integreres som en naturlig del af offentlige myndigheders arbejdsgange og i videst mulig omfang have ledelsen som afsender.