Book et oplæg: Cyberforsvar (udsolgt)

Center for Cybersikkerheds Rådgivningsafdeling tilbyder en række oplæg med tips til virksomheders og myndigheders cyber- og informationssikkerhed. Oplæggene er udsolgt for i år.

Læs mere om oplæggene nedenfor:

Adfærdsorienteret informationssikkerhed er en vigtig disciplin i en 360 grader, kundeorienteret tilgang til cybersikkerhed.

Kort beskrivelse

I en verden af komplekse og foranderlige cybertrusler, hvor op til 90 procent af alle cyberangreb skyldes menneskelige fejl, er det vigtigt at øge vores forståelse for det menneskelige aspekt i cybersikkerhed og se på, hvorfor mennesker fejler.

CFCS giver en overordnet introduktion til, hvordan organisationer kan arbejde med adfærd og sikkerhedskultur, og med afsæt i phishing gives der konkrete eksempler på, hvordan hackere udnytter den menneskelige natur til at opnå deres mål.

Endelig kommer oplægget med bud på, hvordan organisationer kan arbejde systematisk og risikobaseret med det menneskelige aspekt i cybersikkerhed og dermed mitigere menneskelige sårbarheder.

Længde på oplægget

30 til 60 minutter (eller efter aftale)

Målgruppe for oplægget

Myndigheder, organisationer og virksomheder, der gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed.

Oplægsholder

Rådgivning, Center for Cybersikkerhed.

Klare og praktiske anvisninger til at styrke cybersikkerheden i organisationen.

Kort beskrivelse

Danske myndigheder og virksomheder er dagligt udsat for større eller mindre cyberangreb fra kriminelle eller andre aktører. Dette oplæg giver helt konkrete anvisninger til, hvordan man får et mere robust cyberforsvar i en organisation.

Et vigtigt budskab er blandt andet, at et effektivt cyberforsvar i en organisation ikke kan klares med tekniske løsninger alene. Det kræver også handlingsplaner og forankring i ledelsen.

Længde på oplægget

30 til 60 minutter (eller efter aftale)

Målgruppe for oplægget

Myndigheder, organisationer og virksomheder, der gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed.

Oplægsholder

Rådgivning, Center for Cybersikkerhed.

Få kendskab til de risici og trusler, der er i forbindelse med medarbejderes udlandsrejser.

Kort beskrivelse

Rejser jeres medarbejdere ud i verden i arbejdsøjemed? Få kendskab til de risici og trusler, der er i forbindelse med medarbejderes udlandsrejser, og lær at styrke cybersikkerheden på rejser.

Danske myndigheder og virksomheder sender hver dag medarbejdere og ledere til udlandet for at varetage danske interesser. I dag er mange medarbejdere afhængige af at have elektronisk adgang til informationer for at kunne udføre deres arbejde, og derfor er de nødt til at medbringe computere, smartphones og tablets på rejsen. Dermed følger en risiko for, at medarbejderen udsættes for cybertrusler under rejsen. Oplægget giver indblik i risici og trusler forbundet med udlandsrejser samt en række tips til forholdsregler, der styrker medarbejderes cybersikkerhed på rejsen.

Længde på oplægget

30 til 60 minutter (eller efter aftale)

Målgruppe for oplægget

Myndigheder, organisationer og virksomheder, der opererer eller samarbejder internationalt og gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed.

Oplægsholder

Rådgivning, Center for Cybersikkerhed.

Få indsigt i nogle af de mest anvendte angrebsmetoder, som hackere benytter sig af, og tips til, hvordan man får god passwordsikkerhed i organisationen.

Kort beskrivelse

Stjålne adgangsinformationer og passwords anvendes ofte – og med succes – af hackere. Passwords er stadig en forudsætning for at sikre, at vigtige og måske fortrolige informationer beskyttes. Men desværre er de i mange tilfælde nemme at få fat i og at bryde.

Få indblik i de typiske udfordringer omkring passwordsikkerhed i organisationer – og en række tips til, hvordan man kan tilpasse passwordsikkerheden til den adfærd og risikoprofil, der passer til organisationen.

Længde på oplægget

30 til 60 minutter (eller efter aftale)

Målgruppe for oplægget

Myndigheder, organisationer og virksomheder, der opererer eller samarbejder internationalt og gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed.

Oplægsholder

Rådgivning, Center for Cybersikkerhed.

Gode råd til en cybersikker hjemmearbejdsplads.

Kort beskrivelse

Hjemmearbejde er kommet for at blive. Under corona-krisen måtte de fleste danske arbejdspladser pludselig omstille sig til, at så mange som muligt kunne arbejde hjemmefra. Selvom samfundet er åbnet op igen, arbejder mange fortsat hjemmefra i højere grad end tidligere, og det stiller nye krav til cybersikkerheden.

Dette oplæg besvarer en række af de mest almindelige spørgsmål om digital sikkerhed i forbindelse med hjemmearbejde.

Længde på oplægget

30 til 60 minutter (eller efter aftale)

Målgruppe for oplægget

Myndigheder, organisationer og virksomheder, der opererer eller samarbejder internationalt og gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed.

Oplægsholder

Rådgivning, Center for Cybersikkerhed.

Få de grundlæggende råd til god sikkerhedsmæssig adfærd og brug af tekniske sikkerhedsforanstaltninger på mobile enheder.

Kort beskrivelse

Mobile enheder som smartphones, smartwatches, tablets og laptops giver medarbejdere fleksibilitet, men kan også udgøre en udfordring for organisationers it-sikkerhed. Derfor skal mobilsikkerhed prioriteres, og der skal vælges et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til organisationens karakter.

Dette oplæg giver indsigt i god sikkerhedsmæssig adfærd og relevante tekniske sikkerhedsforanstaltninger på mobile enheder.

Længde på oplægget

30 til 60 minutter (eller efter aftale)

Målgruppe for oplægget

Myndigheder, organisationer og virksomheder, der opererer eller samarbejder internationalt og gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed.

Oplægsholder

Rådgivning, Center for Cybersikkerhed

Gode råd til, hvordan man kan oprette og bibeholde et godt samarbejde mellem kunden og leverandøren af it-driften, gennem hele samarbejdsperioden. Fra valg af leverandør til ophør af samarbejdet.

Kort beskrivelse

Mange myndigheder og virksomheder vælger at outsource hele eller dele af deres it-drift til eksterne leverandører. Det skyldes blandt andet, at outsourcing ofte kan give god mening ud fra et forretningsmæssigt synspunkt. Det kan være for at koncentrere sig om organisationens kerneforretning, sikre de fornødne kompetencer til it-driften, frigøre ressourcer til andre formål eller noget fjerde. Til gengæld er der også væsentlige risici forbundet med outsourcing, der kan påvirke organisationens cyber- og informationssikkerhed. Derfor er leverandørstyring en vigtig del af enhver organisations gode cyberforsvar og styring af informationssikkerhed

Dette oplæg har netop til formål at besvare en række af de spørgsmål, der berør cybersikkerhed i leverandørforhold.

Længde på oplægget

30 til 60 minutter (eller efter aftale)

Målgruppe for oplægget

Myndigheder, organisationer og virksomheder, der opererer eller samarbejder internationalt og gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed.

Oplægsholder

Rådgivning, Center for Cybersikkerhed.

kontakt

Kontakt Center for Cybersikkerhed

Oplæg om cyberforsvar er udsolgt for i år. Ved eventuelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til policy@cfcs.dk.