Cyber- og informationssikkerhed i det offentlige Danmark - det strategiske afsæt

Digitaliseringsstyrelsen er sat i verden for at udvikle det offentlige digitale Danmark.

Øget cyber- og informationssikkerhed er både nødvendig i et højdigitaliseret samfund, højt på den politiske dagsorden og reelt til stede i form af konkrete initiativer i de strategier, som Digitaliseringsstyrelsen er med til at udforme. Få et indblik i, hvordan styrelsen strategisk arbejder med at øge den digitale sikkerhed i Danmark – og hvilke krav, øget sikkerhed vil stille fremover til både myndigheder og leverandører. 

Længde på oplægget:

20 minutters oplæg med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat, maksimalt 60 minutter.

Målgruppe for oplægget:

Ledere, chefer og specialister med interesse for offentlig digitalisering og informationssikkerhed

Oplægsholder

Marianne Sørensen

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Af hensyn til kalenderen bør ønske om oplæg indsendes i god tid.