Cyber- og informationssikkerhedsstandarder og værdien af dem

Få overblik over standarderne for cyber- og informationssikkerhed, og inspiration til, hvordan I kommer i gang.

Med dette oplæg får I et overblik over de forskellige europæiske og internationale standarder for cyber- og informationssikkerhed, der spænder fra ledelsesstandarder inden for informationssikkerhed (ISO/IEC 27000-serien) til privacystandarder (bl.a. ISO/IEC 27701) og standarder for cybersikkerhed i IoT-produkter(EN 303645, ISO/IEC 27402). Oplægget sætter fokus på værdien af standarder og giver inspiration til, hvordan I kommer i gang med at anvende standarder.

Længde på oplægget:

 Varighed ca. 30-60 minutter efter aftale.

Målgruppe for oplægget:

Alle der har brug for et overblik over hvilke standarder der findes inden for cyber- og informationssikkerhed.

Oplægsholder

konsulent fra Dansk Standard.

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Kan afholdes fysisk såvel som virtuelt. Oplægsholder kan variere alt efter hvilket tidspunkt, der ønskes for oplæg.