Cybersikkerhed 2021 – angreb og forsvar, hvor skal dit fokus være?

Indlægget giver et overblik over det aktuelle trusselsbillede og kommer med anbefalinger til hvad man kan gøre for at beskytte sig, og hvad man skal gøre hvis man bliver ramt.

Samfundet bliver stadig mere digitalt og samtidig rapporterer medierne konstant om nye alvorlige cyberangreb. Som angrebene på Demant, ISS og Bauhaus viser, kan alle blive ramt. Trusselsbilledet er i konstant udvikling med nye angrebsmetoder bl.a. indenfor ransomware og mod virksomhedernes supply chain.

Med udgangspunkt i konkrete hændelser, kigges der på det aktuelle trusselsbillede, og hvad der typisk går galt når virksomheder bliver ramt. Derefter kigges der på, hvordan man bedst beskytter sig, hvordan angreb opdages, samt hvad man skal gøre, hvis man bliver ramt i forhold til bl.a. beredskab, incident response og forensics. 

Længde på oplægget:

30-60 min. efter aftale, samt tid til spørgsmål.

Målgruppe for oplægget:

Fx ledelse el. ansvarlige for cybersikkerhed, indholdt tilpasses målgruppen.

Oplægsholder

Jacob Herbst, CTO, Dubex A/S

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Det præcise indhold og omfang af indlægget aftales i forbindelse med bookningen. Der er begrænsede datoer til rådighed, så book gerne hurtigt.