Cybersikkerhed i små og mellemstore virksomheder

Oplægget giver en indsigt i de aktuelle Cybertrusler, Udviklingen i Cybercrime over tid, aktuelle eksempler på angreb, og hvordan kan sikkerheden kan løftes i en virksomhed løftes ud fra en risiko betragtning. Oplægget varer ca. 45 min - gerne efterfulgt af en dialog.

Oplægget er tænkt for ledere og medarbejdere, da alle udgør et vigtigt led i at beskytte virksomheden mod Cyberkriminalitet.

Oplægget er afholdt i individuelle SMV virksomheder blandt Trygs kunder, men fornyes efter det seneste trusselsbillede. Uanset om man er kunde i Tryg eller ej, ønsker vi at bidrage til at sprede det vigtige budskab om Cybersikkerhed. 

Længde på oplægget:

Oktober efter aftale med hvem der måtte ønske det. Varighed ca. 1 time

Målgruppe for oplægget:

Ledere og medarbjedere

Oplægsholder

Tom Engly, Koncernsikkerhedschef i Tryg

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Forberedelse: Lokale afpasset deltagere, AV udstyr til præsentation - ellers intet.

Jeg tænker at kunne påtage mig 2 - 3 foredrag i løbet af måneden.