Cybersikkerhed på rejsen

Rejser jeres medarbejdere ud i verden i arbejdsøjemed? Få kendskab til de risici og trusler, der er i forbindelse med medarbejderes udlandsrejser, og lær at styrke cybersikkerheden på rejser.

Danske myndigheder og virksomheder sender hver dag medarbejdere og ledere til udlandet for at varetage danske interesser. I dag er mange medarbejdere afhængige af at have elektronisk adgang til informationer for at kunne udføre deres arbejde, og derfor er de nødt til at medbringe computere, smartphones og tablets på rejsen. Dermed følger en risiko for, at medarbejderen udsættes for cybertrusler under rejsen. Oplægget giver indblik i risici og trusler forbundet med udlandsrejser samt en række tips til forholdsregler, der styrker medarbejderes cybersikkerhed på rejsen. 

Længde på oplægget:

30 til 60 minutter (eller efter aftale)

Målgruppe for oplægget:

Myndigheder, organisationer og virksomheder, der opererer eller samarbejder internationalt og gerne vil blive bedre til at arbejde med cybersikkerhed.

Oplægsholder

Civil Rådgivning, Center for Cybersikkerhed

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Tid og sted aftales i forbindelse med bookningen. Der er begrænsede datoer til rådighed, så book gerne hurtigt.