Danmarks digitale ambitioner bygger på sikkerhed og tryghed

Hvor skal det digitale fokus være de kommende år, og hvordan kan vi klogt udvikle den bedste digitale service til gavn for borgere og virksomheder?

Det danske offentlige sektor er et af de mest digitaliserede i verden, og udviklingen går kun i én retning: Mod flere digitale løsninger.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at udvikle det offentlige Danmark som digital frontløber. Her bliver informationssikkerhed og databeskyttelse stadig vigtigere. Hvor vil det digitale fokus være i de kommende år? Og hvor ligger de store udfordringer for, at vi i fremtiden kan tilbyde den bedste service til borgere og virksomheder gennem intelligent brug af teknologi? 

Længde på oplægget:

20 minutters oplæg med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat, maksimalt 60 minutter.

Målgruppe for oplægget:

Topledere og chefer med interesse for offentlig digitalisering og informationssikkerhed

Oplægsholder

Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Af hensyn til kalenderen bør ønske om oplæg indsendes i god tid.