Danmarks digitale ambitioner bygger på sikkerhed og tryghed

Det danske offentlige sektor er et af de mest digitaliserede i verden, og udviklingen går kun i én retning: mod flere digitale løsninger.

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at udvikle det offentlige Danmark som digital frontløber. Her bliver informationssikkerhed og databeskyttelse stadig vigtigere. Hvor vil det digitale fokus vil være i de kommende år? Og hvor ligger de store udfordringer for, at vi i fremtiden kan tilbyde den bedste service til borgere og virksomheder gennem intelligent brug af teknologi?

Længde på oplægget:

20 minutters oplæg med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat, maksimalt 60 minutter.

Målgruppe for oplægget:

Topledere og chefer med interesse for offentlig digitalisering og informationssikkerhed

Oplægsholder

Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Af hensyn til kalenderen bør ønske om oplæg indsendes i god tid.