Digital sikkerhed i små og mellemstore virksomheder

introduktion til Erhvervsstyrelsens værktøjer og vejledninger.

Erhvervsstyrelsen udvikler værktøjer og vejledninger, der skal gøre det nemmere for SMV'er at styrke deres digitale sikkerhed. I oplægget introduceres fx sikkerhedtjekket.dk, vejledning på sikkerdigital.dk og privacykompasset.

Længde på oplægget:

30 minutter.

Målgruppe for oplægget:

Virksomheder, primært SMV'er, der ønsker at styrke deres digitale sikkerhed. It-sikkerhedsansvarlige eller tilsvarende.

Oplægsholder:

Lotte Hviid Melsen
Teamleder, digital sikkerhed, Erhvervsstyrelsen

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Oplægget afholdes i regi af Erhvervspartnerskabet for øget it-sikkerhed i en række sammenhænge i løbet af efteråret.