Hvordan vi arbejder med samfundskritisk it-infrastruktur

Oplægsholderen vil gennemgå Center for Cybersikkerheds arbejde med samfundskritisk infrastruktur.

Som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategis initiativ om styrket prioritering af national it-infrastruktur har Center for Cybersikkerhed i samarbejde med en række relevante myndigheder udarbejdet en oversigt over digital infrastruktur af væsentlig betydning for samfundsvigtige funktioner.

Oversigten beskriver, hvilke centrale virksomheder, myndigheder og eventuelle tjenester, der har en særlig vægt i arbejdet med cyber- og informationssikkerhed.

Oplægget vil omhandle en gennemgang af konceptet for analysearbejdet, præsentation af de overordnede resultater samt det videre arbejde med samfundskritisk infrastruktur.

Længde på oplægget:

30 til 60 minutter (efter aftale)

Målgruppe for oplægget:

Organisationer, der understøtter samfundskritiske funktioner, som er væsentlige for at samfundet kan fungere. 

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Tid og sted aftales i forbindelse med bookningen. Der er begrænsede datoer til rådighed, så book hurtigt.