ISO 27001 – hvad kan vi lære af hinanden?

Erfaringer fra arbejdet med ISO 27001 og den aktuelle måling af de statslige myndigheder.

Oplægget vil tage udgangspunkt i seneste ISO 27001-måling af statslige myndigheder og det konkrete arbejde med at implementere den internationale standard, der bidrager til effektiv styring af informationssikkerhed i organisationen. Oplægget vil gennemgå konkrete erfaringer med at styrke sikkerheden i et centralt område af ISO-standarden og inspirere til, hvordan offentlige myndigheder kan benytte erfaringerne i egne huse.

Længde på oplægget:

20 minutters oplæg med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat, maksimalt 60 minutter.

Målgruppe for oplægget:

Topledere og chefer med interesse for offentlig digitalisering og informationssikkerhed.

Oplægsholder

Marie Wessel, kontorchef, Kontor for cyber- og informationssikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen.

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Af hensyn til kalenderen bør ønske om oplæg indsendes i god tid.