IT-sikkerhed

Den omvendte Moore’s Lov

Kunderne har aldrig betalt så meget for IT-sikkerhedsløsninger (3 billiarder USD om året, et tal der snart ventes fordoblet), og samtidig har der aldrig været flere eksempler på vellykkede cyberangreb.

Denne ’omvendte Moore’s lov’ skyldes ikke, at teknologien er dårlig, men at de IT-kriminelle bliver stadigt dygtigere – og at kunderne ofte ikke får mulighed for at se skoven for bare træer. IT-sikkerhed bliver ofte til IT-adminstration fremfor til en målrettet indsats for at forhindre de mest realistiske scenarier. 

Der er flere løsninger på dette, der alle bygger på samarbejde mellem IT-brugere, IT-branchen og det offentlige.

Længde på oplægget:

30-60 minutter plus spørgsmål.

Målgruppe for oplægget:

IT-sikkerhedsbrugere og den generelle offentlighed.

Oplægsholder

Tim Mondorf og Ken Willén arbejder i IT-sikkerhedsbranchen og Tim Mondorf er derudover ekstern lektor på CBS i Applied Economics and Finance.