IT-Sikkerhed, risikovurdering og Business Continuity

Oplægget omhandler hvorledes virksomheder og organisationer kan arbejde både proaktivt og reaktivt med IT sikkerhed, beredskab og genetablering af forretningen kerneprocesser, hvis man bliver ramt af et cyberangreb.

Risikoanalysen er det vigtigste redskab for at få en forståelse for hvor der er behov for at sætte ind overfor it--kriminelle. Det er dog i dag vigtigt at anerkende, at der i dag er en særdeles stor risiko for at blive ramt, så derfor bør man arbejde mindst ligeså meget med hvordan virksomheden kan komme op at køre igen, samt hvordan man i den mellemværende periode, hvor IT måske ikke virker, kan drifte sin forretning som man plejer - uden større driftstab, tab af omsætning eller goodwill. 

Længde på oplægget:

45-60 minutters varighed - arrangeres efter kalenderens tilgængelighed.

Målgruppe for oplægget:

Små og mellemstore virksomheder. Beslutningstagere, direktioner og bestyrelser.

Oplægsholder

Simon Kanstrup Chefkonsulent, netIP

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Der kræves ikke særlig forberedelse til oplægget. Oplægget ses helst afviklet online, men fysisk afvikling kan også arrangeres.