Kan jeg holde på en hemmelighed

Sikker digital identitet i en tid med en stigende cybertrussel

Sikker digital identitet er et nøgleelement når man som virksomhed skal beskytte sine data. Er jeg den jeg siger jeg er? Overholder vi loven? Der er i hverdagen mange spørgsmål.

Med digitaliseringen har vi ikke længere elementer som en genkendelig håndskrift, stemmen i telefonen og at være fysisk tilstede når vi kommunikere med andre mennesker. Fravær af disse identifikationsmetoder har åbnet for nye kriminalitetsformer og medført, at vi som samfund er blevet sårbare overfor nye typer af svindel og bedrageri.

Sikker digital identitet er, som følge cybertruslen, blevet særdeles vigtigt i forbindelse med de seneste lovkrav der stilles til både private og offentlige virksomheder og organisationer. Lovkrav der kan findes i både de europæiske GDPR, eIDAS, NIS, PSD2 love og den danske NSIS standard. På forskellig vis stilles krav om hvordan både digitale identiteter skal dannes, men også administreres og anvendes af brugerne. Typisk veksles mellem mere tekniske krav så som fysiske ID krav i forbindelse brugeroprettelse og 2-faktor validering til login. Til de mere administrative krav, at der er truffet passende tekniske foranstaltninger og at der foretages kontinuerlige risikovurderinger.

I dette indlæg vil du få et indblik i den proces der er nødvendig for at styrke og udvikle en sikker digital identitet i din organisation. Du vil få svar på hvilke regler og love virksomheder i dag skal overholde. Samlet vil dette føre frem til en kombination af både økonomiske gevinster, øget brugervenlighed og ikke mindst bedre it-sikkerhed … og gør man det rigtigt, kan man godt holde på en hemmelighed!

Længde på oplægget:

30 minutter, kan gøres længere hvis nødvendigt.

Målgruppe for oplægget:

Personer som generelt arbejder med it-ledelse, it-sikkerhed, fysisk sikkerhed, compliance (eksv. DPOere) men også digitalisering mere generelt.

Oplægsholder

Bjarke Alling
Group Director, Liga ApS og formand for IT-Branchens it-sikkerhedsudvalg

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Indlægget kan ses i dette Webinar: https://www.youtube.com/watch?v=KIGeiMMIEIY&t=375s

I forbindelse med dette indlæg har vi også udgivet vedlagte lille hvidbog om Sikker Digital Identitet.
Bogen kan normalt downloades fra https://www.liga.com/sikkerdigitalidentitet/, men også lånes på biblioteket.