Ledelsesorienteret it-sikkerhed

Indlægget her, er rettet mod ledelser og bestyrelser, og tager udgangspunkt i det aktuelle trusselsbillede. Det skal give dig inspiration til, hvordan du rammer det rigtige sikkerhedsniveau.

For danske virksomheder er det ikke længere et spørgsmål, hvorvidt de bliver ramt af et cyberangreb , men snarere hvornår.

Cyberangrebene på Demant, ISS, Bauhaus og mange andre større og mindre virksomheder, har fyldt meget i nyhederne de sidste par år og viser at alle kan blive ramt. Udviklingen har betydet at cyber- og informationssikkerhed, er kommet på agendaen for ledelserne i alle danske virksomheder.

Indlægget giver et overblik over det aktuelle trusselsbillede dvs. hvilke angreb rammer og hvad man som ledelse kan gøre for at undgå at blive ramt – og være forberedt - skulle det alligevel gå galt. Det kræver overblik, prioritering og fokus, og det kræver ikke mindst den rigtige tilgang og processer. Mange ledelser mangler indsigt og overblik til at kunne identificere og vurdere omfanget af cyber- og datasikkerhedsrisici, og træffe de rette beslutninger, for bedst at håndtere virksomhedens sårbarheder over for cyberangreb.

Indlægget er således primært rettet mod ledelser og bestyrelser, og giver dig, med udgangspunkt i det aktuelle trusselsbillede, inspiration til, hvordan du rammer det rigtige sikkerhedsniveau og hvilke discipliner og kompetencer, der skal være på plads i organisationen indenfor bl.a. risikostyring, test af sikkerhed, fundamental sikkerhed, awareness, overvågning og incident response.  

Længde på oplægget:

30-60 min. efter aftale, samt tid til spørgsmål

Målgruppe for oplægget:

Ledelser og bestyrelser.

Oplægsholder

Jacob Herbst CTO, Dubex A/S

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Det præcise indhold og omfang af indlægget aftales i forbindelse med bookningen. Der er begrænsede datoer til rådighed, så book gerne hurtigt.