National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Siden 2015 har Danmark haft to nationale cyber- og informationssikkerheds strategier og en ny, opdateret version er på trapperne.

Kontorchef i digitaliseringsstyrelsens kontor for cyber- og informationssikkerhed, Marie Wessel, vil her berøre hvordan strategien har bidraget til at styrke Danmarks digitale sikkerhed.

Derudover vil rammerne for den kommende strategi, der forventes lanceret mod slutningen af 2021, blive præsenteret.

Længde på oplægget:

30 til 60 minutter inklusive spørgsmål

Målgruppe for oplægget:

Beslutningstagere

Oplægsholder

Marie Wessel, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen.