National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Hvordan har den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed hjulpet til at styrke den digitale sikkerhed hos de danske myndigheder?

Med den nuværende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed er der taget vigtige skridt med at løfte cyber- og informationssikkerheden i Danmark. Nu nærmer vi os strategiens afsluttende år, og det er tid til at kigge på de mange gode indsatser, der er igangsat, og hvordan strategien har bidraget til at styrke Danmarks digitale sikkerhed med en mere systematisk og koordineret indsats på tværs af myndigheder.

Længde på oplægget:

20 minutters oplæg med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat, maksimalt 60 minutter.

Målgruppe for oplægget:

Ledere, chefer og specialister og andre med interesse for offentlig digitalisering og informationssikkerhed.

Oplægsholder

Signe Caspersen, vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen.

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Af hensyn til kalenderen bør ønske om oplæg indsendes i god tid.