Praktiske erfaringer fra CISO rollen i globale organisationer

Ønsker du input og inspiration til at forstå den moderne cyber security funktion og de udfordringer og muligheder der ligger i rollen som CISO (Chief Information Security Officer)?

Jesper vil med udgangspunkt i flere års praktisk erfaring fra bl.a. roller i Lundbeck og Pandora tegne et billede af de opgaver, der ligger i en moderne cyber security funktion, samt dele ud af praktiske råd til hvilke områder man som Ledelse, IT eller IT sikkerhedsfunktion skal have fokus på. 

Længde på oplægget:

30-60 min. efter aftale, samt tid til spørgsmål

Målgruppe for oplægget:

IT ledergrupper, Direktioner, Inspiration til afdelingsmøder for faglige teams der arbejder med IT, IT sikkerhed el. data privacy, andre med ansvar/interesse for cybersikkerhed, indhold kan tilpasses målgruppen.

Oplægsholder

Jesper Jakobsen, Owner & Freelance Consultant.

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Det præcise indhold og omfang af indlægget kan aftales i forbindelse med bookningen.