Sikkerhed på nettet

- i en verden af ”nye” trusler.

En introduktion til IT-kriminalitetens mange facetter og hvordan vi selv kan forebygge at blive udsat for IT-kriminalitet.

Længde på oplægget:

30 minutter eller efter aftale.

Målgruppe for oplægget:

Borgere i alle aldre og andre interesserede.

Oplægsholder

Anja Schulze-Larsen, Forebyggelseskonsulent, Det Kriminalpræventive Råd

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Oplæg er muligt i uge 40, 43 og 44. Oplægget kan tilpasses efter aftale.