National strategi for Cyber- og informationssikkerhed

Hvad er status på strategien, der nu er halvandet år?

Cyberstrategien blev lanceret for 1,5 år siden med det formål at styrke Danmarks digitale sikkerhed og sikre en langt mere koordineret indsats på tværs af myndig-hederne.

Med strategien blev en lang række initiativer sat i søen, der skulle styrke arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i myndighederne. Hør om, hvordan konkrete initiativer - eksempelvis måling af statslige myndigheders ISO 27001 implementering - er blevet igangsat, hvor langt de er kommet og hvad de næste store skridt i eksekveringen af strategien er. 

Længde på oplægget:

20 minutters oplæg med mulighed for efterfølgende spørgsmål og debat, maksimalt 60 minutter. 

Målgruppe for oplægget:

Ledere, chefer og specialister og andre med interesse for offentlig digitalisering og informationssikkerhed.

Oplægsholder:

Marie Wessel
Kontorchef, Kontor for cyber- og informationssikkerhed

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Af hensyn til kalenderen bør ønske om oplæg indsendes i god tid.