Status på GDPR – hvad sker der?

Implementeringen af GDRP medførte travlhed i mange af landets private og offentlige virksomheder op til i ikrafttrædelsen i maj måned 2018.

Men opgaven omkring GDPR er langt fra ovre og mange virksomheder arbejder fortsat på at få de interne processer helt på plads og finjusteret. Samtidige er der blevet rejst de første bødekrav og vi venter nu på at domstolenes når frem til nogle endelige afgørelser. Indlægget kan fx behandle den aktuelle status på GDPR og erfaringerne indtil eller kikke nærmere på nogen af de hidtidige sager.

Længde på oplægget:

30 til 60 minutter eller efter aftale.

Målgruppe for oplægget:

Ledelse og persondataansvarlige

Oplægsholder

Klaus Kongsted

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Det præcise indhold og omfang af indlægget aftales i forbindelse med bookningen.