Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer - for bestyrelser og virksomhedsledere

Hvilken viden om og kendskab til cybersikkerhed bør man have som bestyrelsesmedlem/investor eller virksomhedsleder? Og hvordan arbejder man bedst med cyber- og informationssikkerhed på et strategisk plan?

Cyber-angrebene på Demant, ISS, Bauhaus, Daarbak og mange andre større eller mindre virksomheder har fyldt meget i mediebilledet de sidste par år og giver stof til refleksioner for alle virksomheder. Center for Cybersikkerhed understreger da også, at det for danske virksomheder ikke længere er et spørgsmål, om man bliver ramt af et cyberangreb, men hvornår.

Ransomware er de sidste 10 år gået fra at være en økonomisk gene til at være den mest gennemgribende cybertrussel for alle virksomheder og organisationer. Udviklingen sætter en tyk streg under nødvendigheden af, at hele organisationen − fra bestyrelse, investorer og daglig ledelse − behandler cybertruslen som et kerneproblem som behandles jævnligt i ledelsen af virksomheden og sættes i forhold til både IT, kommercielle forhold, compliance, outsourcing, kunder, strategisk udvikling mmm. 

Længde på oplægget:

30 min - afhængig af målgruppe og sammenhæng // dato mm må aftales

Målgruppe for oplægget:

Bestyrelser og virksomhedsledere. Sekundært virksomhedernes IT-organisationer, der dermed kan få indblik i bestyrelsernes arbejde og hvorledes disse kan hjælpes i beslutningsprocesserne.

Oplægsholder

Kirsten Hede, Projektdirektør - Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer

Oplægsholders kommentar om oplægget:

Oplæg vil være en kort introduktion til bestyrelsen og en perspektivering ift hvorledes arbejdet med cybersikkerhed kan bringes til at indgå i bestyrelsens agenda, årshjul, beredskabsplanlægning mm.