Ny ISO-måling for staten

13-12-2018
Myndighed

Digitalisering stiller store krav til myndighedernes styring af it-sikkerheden. En ny måling viser, at selv om der arbejdes målrettet med området, er det kun en mindre del af de statslige myndigheder, som vurderer, at de er helt i mål med at implementere sikkerhedsstandarden ISO 27001.

Status på arbejdet med sikkerheden

En ny rapport baseret på en måling fra august 2018 viser, at der fortsat er et stykke vej, før de statslige myndigheder er helt i mål med implementeringen af ISO 27001. Afrapporteringen er baseret på 109 statslige myndigheders egne vurderinger af, hvor langt de er kommet med arbejdet, fx om der arbejdes systematisk med risikovurderinger, leverandørstyring og beredskabsplaner.

For at opnå fuld implementering af ISO-standarden skal myndigheder i målingen på en skala fra 1-5 opnå et modenhedsniveau på minimum 4. Målingen viser, at 16 ud af 109 statslige myndigheder (15 pct.) har opnået fuld implementering. 34 myndigheder (31 procent) er tæt på fuld implementering.

Hent rapporten Hovedresultater: ISO 27001-modenhed i staten December 2018