Dansk politi vil sikre hurtigere og bedre hjælp til ofre for digitale sexkrænkelser

02-11-2018

Politiet kommer til at spille en mere aktiv rolle i sager om digitale sexkrænkelser. Fremadrettet skal politiet aktivt hjælpe forurettede med at få krænkende materiale fjernet fra internettet og i videre omfang sikre tidlig dokumentation af sagen. Det er nogle af hovedlinjerne i dansk politis nye vejledning i håndtering af sager om digitale sexkrænkelser.

De seneste år har vist, at deling af seksuelt krænkende materiale på nettet er et stadigt stigende problem. Politiet arbejder hele tiden på at være på forkant med kriminalitetsudviklingen online. Derfor udsender Rigspolitiets Nationale Cybercrime Center (NC3) nu en revideret vejledning til landets politikredse, som skal fastlægge politiets håndtering af digitale sexkrænkelser.

"Udviklingen går meget hurtigt i den digitale verden. Som politi bliver vi hele tiden nødt til at tilpasse os for at være på forkant. Derfor har vi lavet den nye vejledning, som hovedsagligt fokuserer på, hvordan politiet skal vejlede og hjælpe ofrene. Det gælder både om i videst muligt omfang at få fjernet materiale af seksuelt krænkende karakter fra internettet og om hele den indledende bevissikring og efterforskning," forklarer leder af NC3, Claus Birkelyng.

Hurtigere sikring af beviser og en større hjælp til ofret

Han fortæller videre, at den reviderede vejledning blandt andet skal sikre, at politiet hjælper forurettede fra sagens start med kontakt til internetplatforme, hvor det krænkende materiale fremgår. Dette skal gå hånd i hånd med hurtigere bevissikring.

"Den nye vejledning skal sikre, at bevissikringen går i gang snarest muligt efter politiets modtagelse af anmeldelse om en digital sexkrænkelse. Vi skal altså blive endnu bedre til hurtigt at få sikret beviserne og hjælpe ofret med at få fjernet materialet fra den pågældende platform," forklarer Claus Birkelyng.

Kontakt til søgemaskiner

Noget af det nye i vejledningen er, at det er blevet tydeligere, hvad politiet skal gøre i forhold til krænkende materiale på internettet og resultater på søgemaskiner, så man i højere grad undgår, at det krænkende materiale er let tilgængeligt og nemt at dele.

"Selvom indekseringen på søgemaskiner ikke er en del af det strafbare forhold, er det for den forurettede en del af det samlede krænkende forhold. Og politiets rolle bliver derfor også at hjælpe ofret med at tage kontakt til søgemaskinerne og bede dem om at afindeksere indholdet, så det ikke kan søges frem fx ved en Google-søgning," siger Claus Birkelyng.

Blanketten til kontakt til søgemaskiner bliver tilgængelig på politi.dk, og politiet skal hjælpe forurettede med at udfylde den korrekt.

Hjælp - både til offer og kreds

I den nye vejledning fremgår det også, at ofrene kan tildeles en såkaldt kontaktperson hos politiet, når de anmelder en digital sexkrænkelse, og når forurettede forventes at afgive forklaring i retten. Det er kontaktpersonens opgave at hjælpe og støtte, når den forurettede henvender sig til politiet med spørgsmål, bekymringer mv.

"Derudover opretter det Nationale Cybercrime Center (NC3) en helpdesk, som politikredsene kan ringe til og få sparring i sager om digitale sexkrænkelser. Så der er altså tale om en bred og generel styrkelse af politiets arbejde med denne typer sager," siger Claus Birkelyng, som håber, at den seneste tids fokus på digitale sexkrænkelser kan være med til at få folk bag skærmene til at tænke sig om en ekstra gang, inden de trykker del på en video eller et billede.

"Den store sag tidligere på året, hvor 1000 unge blev sigtet for deling af børneporno (Operation Umbrella), viste jo, at det bestemt ikke er uden konsekvenser at dele andres intime billeder. Jeg håber, at vi med den nye vejledning kan være med til at fortsætte den styrkede indsats mod dem, som deler krænkende materiale, og at vi samtidig kan blive endnu bedre til at tage vare på ofrene. Det kan være stærkt traumatiserende at få delt krænkende materiale. Derfor skal vi være endnu bedre til at støtte ofrene og til at hjælpe dem med så vidt muligt at få fjernet materialet fra nettet hurtigst muligt," siger han og tilføjer:

"Vi når aldrig dertil, hvor vi kan rydde helt op på nettet, men vi kan blive bedre til at begrænse skaden. Det håber vi, at den nye vejledning kan hjælpe med til".

Læs mere om den nye vejledning på

Politiets hjemmeside