2.780 brud på persondatasikkerheden i 2018

08-02-2019
Virksomhed Myndighed

Datatilsynet har lavet en opgørelse af de anmeldelser om brud på persondatasikkerheden, der kom ind i 2018 under databeskyttelsesforordningens anvendelse.

Med databeskyttelsesforordningen kom der 25. maj 2018 en forpligtelse for dataansvarlige til at underrette Datatilsynet om alle brud på persondatasikkerheden. I perioden fra denne dato til udgangen af 2018 kom der i alt 2.780 af disse anmeldelser.

Nu offentliggør Datatilsynet en opgørelse af anmeldelser. 

Den viser blandt andet, at:

  • Ca. to ud af tre anmeldelser vedrører oplysninger sendt til forkerte modtagere
  • Ca. fire ud af fem anmeldelser berører mindre end fem registrerede
  • Størstedelen af anmeldelserne fra den offentlige sektor kommer fra kommuner

Læs hele opgørelsen på datatilsynets hjemmeside

Anmeldelse af sikkerhedshændelser 

Hvis du som dataansvarlig konstaterer, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, skal du underrette Datatilsynet, med mindre det er usandsynligt, at bruddet medfører en risiko for personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Underretningen skal ske uden unødig forsinkelse og om muligt inden 72 timer.

Læs mere om anmeldelser for virksomheder

Læs mere om anmeldelser for myndigheder