Nye sektorstrategier skal ruste samfundet mod cyberangreb

06-01-2019

Regeringen præsenterer i dag en række nye strategier, som skal styrke indsatsen mod cyberangreb inden for seks samfundskritiske sektorer.

Danmark står over for en meget alvorlig cybertrussel, som kan skade landets sikkerhed og økonomi. Det er vurderingen fra Center for Cybersikkerhed, der betegner truslen fra cyberspionage- og kriminalitet som 'meget høj'.

Som led i den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed præsenterer regeringen derfor nu seks nye sektorstrategier, der skal beskytte samfundskritiske sektorer mod cyberangreb.

De seks sektorer, der offentliggør strategier i dag, er sundheds-, finans-, tele-, søfarts-, transport- og energisektoren.

Sektorstrategierne er udarbejdet af de seks ansvarlige sektorer i et samarbejde mellem myndighederne og centrale aktører inden for de enkelte sektorer. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har eksempelvis inddraget Dansk Energi, Energinet, Dansk Fjernvarme, Dinel, Radius og HOFOR i sektorstrategien på energiområdet. Mens strategien på teleområdet eksempelvis er udarbejdet af brancheforeningerne Dansk Industri, Dansk Energi, Tele-industrien, IT-Branchen og Dansk Erhverv sammen med teleselskaberne i tæt dialog med sektormyndigheden på teleområdet.

Hver sektorstrategi indeholder en række konkrete initiativer, der skal løfte sikkerhedsniveauet. Bl.a. er der inden for de enkelte sektorer etableret decentrale enheder, som udelukkende fokuserer på cyber- og informationssikkerhed, så koordinationen og kommunikationen på tværs af sektorerne håndteres bedst muligt.

En tværministeriel taskforce bestående af Digitaliseringsstyrelsen, Center for Cybersikkerhed og Politiets Efterretningstjeneste har hjulpet sektorerne i arbejdet med strategierne og etablere de decentrale informationssikkerhedsenheder, der bl.a. skal bidrage til sektorvise trusselsvurderinger, beredskabsøvelser og videndeling.

For at styrke den strategiske koordination og implementering af den nationale strategi er der desuden nedsat en national styregruppe for cyber- og informationssikkerhed, hvor arbejdet i de enkelte sektorer knyttes sammen med den nationale indsats på området.

De seks sektorstrategier bliver i dag tilgængelige på de respektive ministeriers hjemmesider. 

Den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed blev lanceret i maj 2018 af innovationsminister Sophie Løhde og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Regeringen har afsat 1,5 mia. kr. til at styrke indsatsen på cyber- og informationssikkerhedsområdet.