Trends og 11 gode anbefalinger til ledelsen om informationssikkerhed

11-06-2019
Virksomhed Myndighed

Trends og 11 gode anbefalinger til ledelsen om informationssikkerhed

DKCert overvåger sikkerheden på forskningsnettet, men deres viden kan sagtens bruges af andre, der har en interesse for informationssikkerhed - herunder professionelle og ledere i andre sektorer.

Kort og tal

Rapporten fra DKCert stiller skarpt på både antal, timing og udførelse af konkrete hændelser og samler denne viden til at udpege forskellige typer af truler. Det er kendinge som ransomware, DDOS (Distributed Denial of Service), sexstortion og phising som udgør kortet over trusler, som også ser ud til at være gældende her i 2019.

11 anbefalinger

Med udgangspunkt i trusselbilledet kommer DKCERT med en række anbefalinger, man som ledelse på uddannelses- eller forskningsinstitution kan bruge i arbejdet med informationssikkerhed. Andre typer af organisationer, kan sagtens også gøre god brug af dem.

Du finder de 11 regler på DKCerts hjemmeside, hvor du også kan hente rapporten

Ledelsessystem for informationssikkerhed

Her på sikkerdigital.dk kan du både som leder i en privat virksomhed eller myndighed finde al relevant information om informationssikkerhed, der son andre områder i virksomheden eller organisationen (HR, økonomi, arbejdsmiljø) skal forankres i ledelsen.

Læs om informationssikkerhed for virksomheder

Læs om informationssikkerhed for myndigheder