Varsel om ransomware-kampagne

21-03-2019
Virksomhed Myndighed

Center for Cybersikkerhed gør opmærksom på en ransomware-kampagne, som har ramt industrivirksomheder i Europa.

Center for Cybersikkerhed er opmærksom på en målrettet ransomware-kampagne, som har ramt flere europæiske industrivirksomheder. Center for Cybersikkerhed udsender derfor dette generelle varsel om risiko for flere målrettede ransomware-angreb. Center for Cybersikkerhed følger situationen, men er ikke bekendt med igangværende angreb i Danmark.

Center for Cybersikkerhed anbefaler, at man træffer generelle forebyggende foranstaltninger, herunder at etablere en proces for håndtering af sikkerhedshændelser. En fungerende backup og restore-proces fra offline-backup øger desuden robustheden i forhold til at genetablere ramte systemer.

Segmentering af netværk reducerer også mulighederne for malware for at sprede sig mellem kritiske produktions- og forretningssystemer. Begrænsning af privilegerede brugerkonti kan desuden begrænse muligheden for malware for at sprede sig fra klienter til kritiske netværkskomponenter.

Center for Cybersikkerheds situationscenter har orienteret de decentrale informationssikkerhedsenheder.

Læs mere ransomware og den trussel, kan udgøre for en virksomhed

Find undervisningsmateriale til at styrke dine medarbejderes viden om digitale sikkerhed