Stor opbakning til den første nationale cybersikkerhedsmåned

05-11-2019

I oktober blev der sat spot på at løfte danskernes digitale sikkerhed med et nyt initiativ – national cybersikkerhedsmåned. Måneden gav anledning til events, morgenmøder, debatter, ekspertoplæg og nationale kampagner, der skal ruste danskerne mod de digitale trusler.

""
En lang række myndigheder, virksomheder, biblioteker og organisationer afvik-lede arrangementer med fokus på digital sikkerhed i forbindelse med national cybersikkerhedsmåned.

Den digitale sikkerhed skal løftes i fællesskab

I løbet af oktober har en lang række myndigheder, virksomheder og organisationer stillet deres viden gratis til rådighed og stået bag store og små aktiviteter og begivenheder. Digitaliseringsstyrelsen har været national kampagnekoordinator for cybersikkerhedsmåneden, i samarbejde med Center for Cybersikkerhed.

Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, er meget tilfreds med den store opbakning:

Bredden af begivenhederne i oktober vidner om, at bevidstheden om digital sikkerhed for alvor er ved at bide sig fast. De digitale svindlere bliver dygtigere, så både borgere, offentlige ansatte og virksomhederne skal have opgraderet deres digitale kompetencer. National cybersikkerhedsmåned har vist sig at være en rigtig god anledning til at sætte sikkerhed på dagsordenen. Så vi gentager successen næste år.
Rikke Hougaard Zeberg, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Også chef for Center for Cybersikkerhed, Thomas Lund-Sørensen, glæder sig over den store interesse, som det fælles fodslag i cybersikkerhedsmåneden har medført:

Cybersikkerhed er en holdsport, og det store engagement på tværs af myndigheder, virksomheder og organisationer afspejler dette. Arbejdet stopper naturligvis ikke her, men måneden er et redskab til at styrke det arbejde, vi alle sammen står med for at gøre Danmark digitalt sikkert.
Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed

Informationssikkerhed på dagsordenen

Som initiativtagere til national cybersikkerhedsmåned har både Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed også selv bidraget aktivt til måneden.

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har i samarbejde med politiet og Finans Danmark stået bag kampagnen ’Et klik kan ændre alt’. Fokus har været at ruste danskerne mod snyd og bedrag på nettet. Et fænomen, der i følge politiet er i kraftig vækst. På sikkerdigital.dk/etklik kan man fx teste sig selv og se, om man falder i de digitale fælder.

Der blev også afholdt en stor fællesoffentlig bootcamp om sikkerhedsstandarden ISO 27001 for 300 offentligt ansatte, der arbejder med informationssikkerhed. Og der er lanceret nyt awareness-materiale målrettet HR-medarbejdere, udbuds-jurister og systemforvaltere i myndighederne, samt afholdtundervisning af it-vejledere i nyt materiale om digital sikkerhed målrettet seniorer.

Center for Cybersikkerhed har blandt andet opdateret sin passwordvejledning og udsendte i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen en vejledning i informations-sikkerhed i leverandørforhold. Derudover afholdt centerets specialister en række oplæg om cybertruslen, og hvordan man beskytter sig mod den.