Brug af kommunikations- og samarbejdsplatforme

24-04-2020
Myndighed Virksomhed

Skype for Business, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp, Starleaf, Zoom og andre lignende platforme til kommunikation og samarbejde anvendes i stor stil som følge af den nuværende corona-situation, hvor det frarådes at mødes fysisk.

Center for Cybersikkerhed har udgivet en opdateret vejledning om sikker brug af kommunikations- og samarbejdsplatforme.

Center for Cybersikkerhed anbefaler, at der foretages en risikovurdering af anvendelsen af kommunikations- og samarbejdsplatforme, inden de tages i brug. Dette gælder især, hvis de skal anvendes til at behandle oplysninger af beskyttelsesværdig eller sensitiv karakter. Det samme gør sig gældende for fildelingstjenester, som enten er integreret i samarbejdsplatformene eller stand-alone som Dropbox, iCloud m.fl.

Ingen af disse platforme er generelt sikkerhedsteknisk undersøgt, valideret eller godkendt af Center for Cybersikkerhed. Det er heller ikke en forudsætning for deres brug, at de er godkendte, medmindre de skal anvendes til klassificeret information jf. Justitsministeriets sikkerhedscirkulære.

Ikke desto mindre bør myndigheder og virksomheder være opmærksomme på forholdene omkring samarbejdsplatformene.

Læs mere og hent vejledningen på Center for Cybersikkerheds hjemmeside.