Vejledning om sikkerheden ved brug af kunstig intelligens i praksis

19-02-2020
Virksomhed Myndighed

Kunstig intelligens bruges i stigende grad blandt virksomheder og offentlige myndigheder. En ny vejledning har fokus på, hvordan man kan styrke sikkerheden ved brug af kunstig intelligens i både den offentlige og den private sektor.

Den øgede brug af kunstig intelligens kræver et stærkt fokus på den digitale sikkerhed, da kunstig intelligens ofte er baseret på store mængder data og kan give nye angrebsflader. Derfor udsender Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed en ny vejledning til, hvordan danske myndigheder og virksomheder kan tage de nødvendige forholdsregler, når de anvender kunstig intelligens.

16 tiltag til sikkerhed

Vejledningen indeholder 16 konkrete tiltag. En del af tiltagene er specifikke for brugen af kunstig intelligens, mens en række af tiltagene viser, hvordan brugen af kunstig intelligens skal tænkes ind i sikkerhedstiltag fra mere grundlæggende rammeværktøjer og vejledninger om informationssikkerhed.

Hent vejledningen, Tiltag til at sikre brugen af kunstig intelligens her

Erfaringer samlet i en analyse

Den nye vejledning bygger på en forudgående analyse, der overordnet peger på, at selvom brugen af kunstig intelligens kan give nye sårbarheder og skabe nye angrebstyper, skal virksomheder og myndigheder stadig først og fremmest have styr på de traditionelle sikkerhedstiltag med udgangspunkt i en risikovurdering. Nogle sikkerhedstiltag kan dog ændre karakter ved brugen af kunstig intelligens - fx kan der være særlige overvejelser om backup-løsninger i tilfælde af angreb.

Du finder analysen; Analyse af kunstig intelligens i et sikkerhedsperspektiv på digst.dk