Myndigheder og virksomheder er stadig truet af ransomeware-angreb

06-01-2020
Virksomhed Myndighed

Ny trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed stiller skarpt på problemet og de digitale gidseltagere.

Center for Cybersikkerhed har udgivet en vurdering af truslen fra målrettede ransomware-angreb, der kan have alvorlige konsekvenser. Med en god grundlæggende cybersikkerhed og opmærksomhed på truslen er det muligt at modvirke og afværge angrebene.

Der er en stigende trussel fra målrettede ransomware-angreb, hvor kriminelle afpresser myndigheder og virksomheder for store pengebeløb ved at kryptere data på centrale it-systemer.

Angriberne inficerer typisk it-systemer med ransomware efter først at have kompromitteret offeret med blandt andet andre typer malware.

Ofte er der en periode mellem den indledende kompromittering og deployeringen af ransomware, hvor det er muligt for offeret at opdage og standse angrebet, inden systemerne bliver krypteret.

Målrettede ransomware-angreb kan have store økonomiske konsekvenser for den enkelte myndighed og virksomhed. Vi har i år set eksempler på ramte virksomheder, der har lidt tab på flere hundrede millioner kroner på grund af et sådant angreb. Danske myndigheder og virksomheder har mulighed for at modvirke og afværge angrebene ved blandt andet at styrke deres generelle cybersikkerhed og følge vores konkrete anbefalinger” udtaler chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen.

Hent trusselsvurdering: Digitale gidseltagere på storvildtjagt på CFCS' hjemmeside (PDF)