Sådan tænker du IT-sikkerhed ind i forretningen

Når du som leder tænker IT-sikkerhed ind i forretningen, er der flere gevinster at hente. Samtidig er det vigtigt, at ledelsen er synlig og deltager i en løbende indsats for at øge medarbejdernes bevidsthed om sikker digital adfærd. Læs her om de tre trin, som kan styrke IT-sikkerheden i hele organisationen.

 1. Find din virksomheds risici

Det er nødvendigt, at der bliver lavet en vurdering af, hvilke risici din virksomhed er udsat for, for at kunne afgøre, hvor højt sikkerhedsniveauet bør være. På den måde får I et overblik over, hvor virksomheden er mest sårbar, og hvad der kan gøres for at reducere sårbarheden.

Ingen virksomhed kan blive 100 procent sikker. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvor stor risiko, ledelsen anser for at være acceptabel. Det vil dog være et stort skridt i den rigtige retning at lære virksomhedens risici at kende og tage stilling til, hvor meget I vil gøre for at reducere dem.

Sådan laver I en risikovurdering af virksomheden

For at lave en målrettet risikovurdering og handleplan, skal I bl.a. tage udgangspunkt i disse spørgsmål:

  • Hvilke trusler kan ramme jer?
  • Hvad er sandsynligheden for, at I rammes?
  • Hvad er konsekvenserne, hvis I rammes?
  • Hvordan sikrer I jer mod de største risici? 

Få hjælp til at lave en risikovurdering ved brug af nedenstående værktøj eller skabelon: 

Gå til It-risikovurderingsværktøjet (eksternt link)

Download vejledning og skabelon til risikovurdering (zip-fil).

2. Lav en IT-sikkerhedspolitik

I bør tage stilling til, hvordan I håndterer jeres IT-sikkerhed i virksomheden ved at lave en IT-sikkerhedspolitik, som både ledelsen og alle medarbejdere kender. Det er der flere grunde til:

  • Klare retningslinjer

En nedskrevet IT-sikkerhedspolitik giver både ledelse og medarbejdere klare retningslinjer for, hvad der forventes i forhold til at alle bidrager til at sikre IT-sikkerheden i virksomheden.

  • Minimer sårbarhed ved medarbejderudskiftning

Når de vigtigste retningslinjer er skrevet ned, fremtidssikrer I virksomheden. Så er det nemlig ikke blot kernemedarbejderen med ansvaret for IT-sikkerhed, som har styr på, hvordan I sikrer jeres digitale værdier, men alle medarbejdere i virksomheden.

Husk at oplære nye medarbejdere I jeres IT-sikkerhedspolitik. På den måde mindskes risikoen for at nye medarbejdere kan være årsag til it-sikkerhedsbrud.

  • Styrk virksomhedens omdømme

At have fokus på IT-sikkerheden styrker virksomhedens troværdighed og omdømme, både blandt jeres kunder og jeres samarbejdspartnere. Det er derfor vigtigt at kommunikere, at I har styr på sikkerheden.

Få hjælp til hvordan du får nedskrevet en IT-sikkerhedspolitik:

Download vejledning og skabelon til en it-sikkerhedspolitik (zip-fil)

3. Lav en IT-beredskabsplan

Flere og flere virksomheder oplever brud på it-sikkerheden. Hvis der opstår en akut situation i jeres virksomhed, vil både medarbejdere og ledelse opleve et stort pres, samtidig med at de skal handle hurtigt og effektivt. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvordan de skal reagere, hvis uheldet er ude.

Med en IT-beredskabsplan har alle styr på, hvem der gør hvad i hver enkelt situation. Den sikrer, at jeres virksomhed reagerer hurtigt, målrettet og tilstrækkeligt, hvis I oplever en IT-sikkerhedshændelse. På den måde kan skaderne begrænses mest muligt.

Få hjælp til at lave en beredskabsplan:

Download skabelon til en beredskabsplan (zip-fil)