Stil krav til sikkerheden hos it-leverandøren

Mange virksomheder outsorcer it-drift og it-sikkerhed. Få tips til hvordan du sikrer, at dine leverandører og samarbejdspartnere har styr på din data og it-sikkerhed.

Har I også valgt at outsource virksomhedens it-drift til eksterne it-leverandører, så it-sikkerheden er på professionelle hænder? Så får du her inspiration til, hvilke krav du bør stille til din leverandør.

Stil krav til hvordan leverandøren opbevarer jeres data ved at spørge:

 • Hvor ligger virksomhedens data rent fysisk? Det vil sige, på hvilken lokation og i hvilket land står de servere, der indeholder jeres virksomhedsdata?

Stil krav til leverandørens it-processer ved at spørge:

 • Hvordan og hvor tages backup?
 • Hvad er processen for antivirusprogrammer og deres opdatering?
 • Hvordan er processen for opdateringer og ændringer af it-systemer og programmer?
 • Hvordan styrer I brugeradgang og -rettigheder til it-systemerne?

Stil krav til leverandørens it-sikkerhedsforanstaltninger ved at spørge:

 • Hvordan sikrer I sikkerheden mellem datanetværkerne? For eksempel via logning af netværker, segmentering af netværker eller firewall?
 • Hvordan dokumenterer I virksomhedens netværker? For eksempel i en grafisk netværksoversigt?

Stil krav til it-leverandørens beredskab og test af sikkerhedsløsninger ved at spørge:

 • Har I en it-beredskabsplan? Det skal for eksempel fremgå, at leverandøren giver virksomheden besked ved sikkerhedshændelser.
 • Tester I løbende it-sikkerheden i virksomheden?

Stil krav til leverandørens behandling af persondata ved at spørge:

 • Hvordan håndterer I persondata?
 • Hvordan sikrer I fortroligheden af de persondata, I behandler for os?

Bed om en løbende afrapportering

Leverandøren skal løbende (fx kvartalsvist) rapportere om sikkerhedshændelser og give en status på de sikkerhedsprocedurer, som er aftalt i samarbejdskontrakten.

På den måde får I indsigt i, om leverandøren lever op til sine forpligtelser, og om jeres it-sikkerhedsniveau er i orden.