Sådan forankrer du it-sikkerhed

Når du som leder tænker it-sikkerhed ind i forretningen, er der flere gevinster at hente. Læs her om de fire trin, som kan integrere it-sikkerhed i hele organisationen.

1. Ledelsen skal være synlige rollemodeller

Ledelsen har et ansvar i at gå forrest og tydeligt signalere til medarbejderne, at it-sikkerhedsprocedurer er noget, alle efterlever – også ledelsen selv.

Det gælder for eksempel, hvis virksomheden indfører nye procedurer, som skal øge sikkerhedsniveauet, men kan gøre det daglige arbejde mere besværligt. Her er det vigtigt, at ledelsen kommunikerer, hvorfor procedurerne er vigtige. Det er ikke it-afdelingen, som skal stå på mål for ændringerne.

Det er vigtigt, at ledelsen er synlig og deltager i en løbende indsats for at øge medarbejdernes bevidsthed om sikker digital adfærd.

Læs mere om, hvordan du arbejder med medarbejdernes it-adfærd.

2. Tilpas sikkerhedsinvesteringerne

Det er nødvendigt, at der bliver lavet en vurdering af, hvilke risici virksomheden er udsat for, for at kunne afgøre, hvor højt sikkerhedsniveauet bør være. På den måde får I et overblik over, hvor virksomheden er mest sårbar, og hvad der kan gøres for at reducere sårbarheden.

Ingen virksomhed kan blive 100 procent sikker. Derfor er det vigtigt at tage stilling til, hvor stor risiko, ledelsen anser for at være acceptabel. Det vil dog være et stort skridt i den rigtige retning at lære virksomhedens risici at kende og tage stilling til, hvor meget I vil gøre for at reducere dem.

Sådan laver I en risikovurdering af virksomheden

For at lave en målrettet risikovurdering og handleplan, skal I tage stilling til disse spørgsmål:

  • Hvilke trusler kan ramme jer?
  • Hvad er sandsynligheden for, at I rammes?
  • Hvad er konsekvenserne, hvis I rammes?
  • Hvordan sikrer I jer mod de største risici? 

Du kan downloade en vejledning og en skabelon til at lave jeres risikovurdering her.

3. Skriv it-sikkerhedspolitikken ned

I bør tage stilling til, hvordan I håndterer jeres it-sikkerhed i virksomheden og skrive det ned i en it-sikkerhedspolitik, som både ledelse og medarbejdere kender. Det er der flere grunde til:

Klare retningslinjer

En nedskrevet it-sikkerhedspolitik giver både ledelse og medarbejdere klare retningslinjer for, hvad der forventes i forhold til it-sikkerhed.

Mindsker sårbarhed når it-medarbejdere stopper

Når de vigtigste retningslinjer er skrevet ned, fremtidssikrer I virksomheden. Så er det nemlig ikke blot kernemedarbejderen med ansvaret for it-sikkerhed, som har styr på, hvordan I sikrer jeres digitale værdier.

Styrker virksomhedens omdømme

At have fokus på it-sikkerheden styrker virksomhedens troværdighed og omdømme, både hos jeres kunder og jeres samarbejdspartnere. Husk at kommunikere, at I har styr på sikkerheden.

 

Klik her for at finde en vejledning og skabelon til en it-sikkerhedspolitik, der er tilpasset jeres virksomhed.

4. Hav en it-beredskabsplan

Flere og flere virksomheder oplever brud på it-sikkerheden. Hvis der opstår en akut situation i jeres virksomhed, vil både medarbejdere og ledelse opleve et stort pres, samtidig med at de skal handle hurtigt og effektivt. Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvordan de skal reagere, hvis uheldet er ude.

Med en it-beredskabsplan har alle styr på, hvem der gør hvad i hver enkelt situation. Den sikrer, at jeres virksomhed reagerer hurtigt, målrettet og tilstrækkeligt, hvis I oplever en it-sikkerhedshændelse. På den måde kan skaderne begrænses mest muligt.

Klik her, og få en skabelon til en beredskabsplan, som I kan tilpasse, så den passer til jeres virksomhed