Bestil en IT-sikkerhedsekspert fra Politiet til din virksomhed

""

Det Nationale Cyber Crime Center (NC3) tilbyder at komme på besøg i virksomheder, for at rådgive dem i at holde hackere og svindlere på afstand.

IT-kriminalitet er et voksende kriminalitetsområde, og næsten dagligt oplever små og mellemstore virksomheder i Danmark at blive udsat for større eller mindre angreb på nettet. Det kan være forsøg på at stjæle informationer, lukke hjemmesider ned eller svindle firmaet for penge, fordi de kriminelle har skaffet sig adgang til firmaets netværk. 

Hvad er NC3Erhverv?

NC3Erhverv er et virksomhedsrettet forebyggelseskoncept, hvis formål er at højne IT-sikkerhedsbevidstheden blandt primært små og mellemstore virksomheder i Danmark.

NC3Erhverv tilbyder:

• Oplæg for virksomheder i netværk, brancheforeninger e.l. bestående som hovedregel af 15 deltagere eller flere.
• Informationsmateriale til virksomheder med relevant indhold.
• Direkte kommunikation mellem virksomheder og IT-forpost ved konkrete spørgsmål om IT-kriminalitet.

NC3Erhverv hører under det Nationale Cyber Crime Center (NC3) og er repræsenteret i politikredsene af eksperter med enten en ingeniør- eller en ingeniørlignende baggrund. Det gør dem i stand til at rådgive og vejlede virksomheder inden for IT-relateret kriminalitet.
IT-eksperterne fungerer som lokale kontaktpersoner, som yder vejledning ved konkrete henvendelser fra virksomheder i den pågældende politikreds, og det er dem, der holder oplæggene i virksomhedsnetværk, -foreninger o.l. efter en indledende samtale og koordinering.

Hvem kan benytte NC3Erhverv?

NC3Erhverv henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder i Danmark.
Som repræsentant for en virksomhed kan du tilmelde dig en mailingliste, så vil NC3 sende dig information, såfremt der skulle dukke nyheder op.

NC3 er ikke vært for egne arrangementer, men du kan bestille en af deres IT-eksperter til at holde oplæg i dit virksomhedsnetværk e.l. 

Bestil en ekspert

Bestil en ekspert på Politiets hjemmeside

Kontakt NC3Erhverv ved at sende en mail til forebyggelsessekretariatet på: pol-nc3-erhverv@politi.dk