Informationssikkerhed

Implementering af ISO 27001

""

Ledelsessystem

Forankring i ledelsen er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende ISMS (Information Security Management System). 

Bliv blandt andet klogere på: 

Politik for informationssikkerhed

Roller og ansvar

SoA-dokumentet

Måling, audit og evaluering

Dokumentation

Uddannelse af medarbejdere

Digitaliseringsstyrelsen har i samarbejde med KL og Danske Regioner lavet en sikkerhedspakke til offentlige ansatte. Den indeholder fx pjece, plakat og kort film, der kan bruges til at skabe større sikkerhedsbevidsthed i din organisation. 

Find sikkerhedspakken til administrativt personale

Find sikkerhedspakken til sundhedspersonale

Find sikkerhedspakke til undervisningspersonale

Her finder du også links til quiz, film og e-læring direkte rettet til medarbejderne.

""

Databeskyttelse og GDPR

Sådan sikrer du opretholdelse af borgernes rettigheder på bedst mulig vis, og understøtter en passende fordeling af ansvaret.

Anmeld brud

De registreredes rettigheder

Indbygget databeskyttelse

Konsekvensanalyser

Dataansvarlig eller databehandler?

""