Sikkerdigital.dk

Din guide til en sikker digital hverdag

På sikkerdigital.dk har Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen samlet vigtig viden om informationssikkerhed. Du finder råd og vejledning, hvad enten du er borger, virksomhed eller myndighed.

Borger Virksomhed Myndighed

National cybersikkerhedsmåned 2022

I oktober er der fælles fokus på digital sikkerhed i Danmark

Den nationale cybersikkerhedsmåned i oktober skal ruste danskerne til en hverdag med digitale trusler. Gennem hele oktober vil der derfor være ekstra tryk på aktiviteter, gode råd og budskaber om, hvordan du kan beskytte dig digitalt.

Læs om cybersikkerhedsmåneden og se alle aktiviteter

Kampagne om identitetstyveri

Vær sikker på, hvem du deler dine personlige oplysninger med

En større kampagne sætter fokus på identitetstyveri og budskabet om, at banker og offentlige myndigheder ikke uopfordret vil bede om dine personlige oplysninger over mail, SMS eller opkald.

Gå til kampagnen om identitetstyveri

Casefilm

Virksomhedscases om cyberangreb og styrket forretning

Kampagne sætter fokus på digital sikkerhed som konkurrencefordel i virksomheder.

I kampagnen kan du se otte forskellige danske virksomheders videofortællinger om, hvordan de rejste sig efter cyberangreb og styrkede deres forretning.

Du kan også få inspiration og konkrete tips til, hvordan du kan styrke din egen virksomheds digitale sikkerhed.

Gå til virksomhedscases