Informationssikkerhed

Implementering af ISO 27001

""

Ledelsessystem

Forankring i ledelsen er en grundlæggende forudsætning for et velfungerende ISMS (Information Security Management System). 

Bliv blandt andet klogere på: 

Politik for informationssikkerhed

Roller og ansvar

SoA-dokumentet

Måling, audit og evaluering

Dokumentation

Uddannelse af medarbejdere

Her finder du undervisningsmaterialer til dig, der arbejder med at uddanne dine kolleger.

Systemforvaltere

HR-medarbejdere

Udbudsjurister

Du finder også undervisningsmaterialer til andre medarbejdergrupper.

Materialerne er udarbejdede af Danske Regioner, KL og Digitaliseringsstyrelsen.

""

Databeskyttelse og GDPR

Sådan sikrer du opretholdelse af borgernes rettigheder på bedst mulig vis, og understøtter en passende fordeling af ansvaret.

Anmeld brud

De registreredes rettigheder

Indbygget databeskyttelse

Konsekvensanalyser

Dataansvarlig eller databehandler?

""