De registreredes rettigheder

Som myndighed skal du sikre borgernes rettigheder i forbindelse med behandling af oplysninger.

Når der behandles oplysninger om en borger, kaldes vedkommende "den registrerede". Borgeren har i den forbindelse en række rettigheder over for den dataansvarlige, som behandler oplysningerne.

Formålet med de registreredes rettigheder er blandt andet:

 1. at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede
 2. at give de registrerede mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om dem
 3. at give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Rettigheder i databeskyttelsesforordningen

De registreredes rettigheder i databeskyttelsesforordningen er:

 • Oplysningspligt (artikel 13 og 14)
 • Indsigtsret (artikel 15)
 • Ret til berigtigelse (artikel 16)
 • Ret til sletning (artikel 17)
 • Ret til begrænsning af behandling (artikel 18)
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (artikel 19)
 • Ret til dataportabilitet (artikel 20)
 • Ret til indsigelse (artikel 21)
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22)

Læs mere om rettighederne set fra den registreredes vinkel