ISO 27001 implementering

Få hjælp til arbejdet med ISO 27001.
Her finder du hjælp til planlægning, udførelse og handling; f.eks måling af din oganisations modenhed i forhold til informationssikkerhed.

Områder relateret til ISO 27001

Ledelsessystem

Arbejdet med sikkerhed er baseret på systematisk tilgang, opbakning fra ledelsen og kommunikation.

Gå til siderne om ledelsessystem

Roller og ansvar

Bliv klogere på de fire centrale roller i arbejdet med informationssikkerhed.

Gå til roller og ansvar

Risikostyring

Risikostyring er en løbende proces, der bør foretages mindst en gang om året.

Gå til risikostyring

Dokumentstyring

Der er en række obligatoriske dokumenter om styring af sikkerhed, som skal være udarbejdet.

Gå til dokumentstyring

Uddannelse og awareness

Find materialer til undervisning og udbredelse af viden.

Gå til uddannelse

Evaluering og forbedring

Organsiationen skal løbende forbedre styringen af informationssikkerhed. Få mere at vide om evaluering og audit.

Gå til evaluering

Områder relateret til ISO 27002

Leverandørstyring

Det er afgørende, at der fastsættes passende sikkerhedskrav i kontrakter med leverandører.

Gå til leverandørstyring

Adgangsstyring

For alle systemer bør der foreligge dokumentation for adgangsstyring.

Gå til adgangsstyring

Beredskabsstyring

Beredskabsstyring etablerer processer, så organisationen kan opretholde eller retablere acceptabelt niveau for drift.

Gå til beredsskabsstyring